Förtroendeuppdrag på Gimmersta herrgård

Ryktet om Miljönärens kunskap att renovera äldre kulturfastigheter sprider sig över landet.
Nu har Miljönären börjat arbetet med att måla Gimmersta herrgård som ligger utanför Katrineholm. Det är en fastighet i karolinsk stil som stod färdigt i början av 1720-talet.
– Vi fick uppdraget via arkitekten Lars-Olof Holmkvist på Dalark som tipsade uppdragsgivaren om Miljönären, berättar Jan Stenström, arbetschef på Miljönären.
Miljönärens uppdrag består i huvudsak av två delar:
* Marmorering av herrgårdens entré, väggarna vid trappan samt den stora hallen.
Marmorering är en måleriteknik som i korthet innebär att ytan ska se ut som marmor. Det är inte många måleriföretag i landet som klarar den tekniken. Men på Miljönären finns bland annat Kenneth Teledahl som är riktigt duktig inom det området. Därför är det han som får utföra arbetet på Gimmersta herrgård.
* Den andra delen av uppdraget handlar om att herrgårdens snickerier ska stråas. Det är också en speciell form av måleriteknik som är lämplig på äldre kulturbyggnader.
Arbetet på Gimmersta herrgård kommer att pågå under de två första veckorna av maj. Ni kan läsa mer om det här förtroendeuppdraget i nästa nummer av Färgtrycket som kommer ut i juni.

20 medarbetare i Karlstad

Miljönären har nu över 20 anställda i Karlstad. Den 20:e medarbetaren anställdes nyligen och är nu i full gång med arbetet.
En viktig anledning till Miljönärens positiva utveckling i den värmländska huvudstaden är att ramavtalet med kommunala fastighetsbolaget KBAB som fått en riktig rivstart.
Miljönären har ansvaret för det utvändiga underhållsmåleriet plus måleriet i trapphus, tvättstugor, cykelförråd, källarutrymmen och andra lokaler som hör till hyresfastigheterna.
– Detta är ett uppdrag som verkligen är spännande utmaning för oss, säger Roland Berg, arbetsledare i Karlstad.
Men Miljönären målar också kulturfastigheter i Karlstad. Just nu ansvarar Miljönären för färgrenoveringen av den gamla Hamnkaptensbostaden. Det är en känd klassisk fastighet från 1800-talet som ligger vid Karlstad hamn. Uppdragsgivare är Karlstad Kommun.