Högtryck för förnsterrenovering

Just nu arbetar Miljönären med ett ovanligt stort fönsterrenoveringsprojekt.
Det handlar om att renovera samtliga fönster på Gylleskolan i Borlänge.
Kaj Kinnunen på Miljönären, som leder projektet, berättar att detta är ett arbete som verkligen sätter Miljönärens organisation och kunskap på hårda prov.
Bland annat transporteras ytterbågarna till Falun för renovering och sedan blir det återfärd till Borlänge. I Borlänge får karmarna därefter en uppfräschning.
– Vi började arbetet efter sommaren och räknar med att projektet ska pågå i ytterligare tre år. Under den tiden kommer vi att ha många medarbetare som på olika sätt är inkopplade. Därför är det nu upp till bevis för vår kunskap och organisation, säger Kaj Kinnunen.

Samtidigt pågår ett liknande arbete vid Ljungbergsgymmnasiet i Borlänge. Det är en fönsterrenovering som också innehåller fönstermålning, målning av takfoten, stuprännor samt takmålning. Här är det i huvudsak linoljefärg som gäller.
– Vi räknar med att bli klar under våren 2012. Även detta är ett tufft uppdrag som där vi på Miljönären lär visa vad vi kan, säger Mikael Hedin, som leder det arbetet.