Ny film om Miljönären

Miljönären här nu det stora nöjet att presentera en ny film om vår verksamhet.
Gå in under fliken Färg tv på vår hemsida så kan ni se en film om vår golvverksamhet.

Miljönären ansvarar för hela ytskiktet

Det kommunala bolaget Dala Vatten & Avfall ska bygga ett nytt kontor vid Moskogen i Leksand.
Grytnäs Projekt AB, som är beställare och entreprenör, har gett Miljönären i uppdrag att ansvara för både målningen, golvläggningen och plattsättningen.
Det är händer inte ofta att Miljönären får ett totaluppdrag som detta.
– Vi är naturligtvis väldigt glada eftersom det här uppdraget stärker bilden av att Miljönären är ett bra ytskiktsföretag som klarar både golv, väggar och tak, säger Andreas Söderkvist på Miljönären och fortsätter:
– Den stora fördelen med att anlita oss på det här sättet är att entreprenören får en partner för både målning, golv och plattsättning. I det här fallet blir det Henrik Sandberg som blir Miljönärens ansvarig för hela projektet vilket underlättar för våra uppdragsgivare. Dessutom kan vi samordna arbetsinsatsen bättre eftersom vi ansvarar för alla delarna och inte behöver anpassa arbetet med andra partners.
Arbetet med uppdraget, som blev klart i samband med jul- och nyårshelgen, börjar i slutet av april.

Avtal med Orsabostäder

Språngs Måleri, som är dotterbolag till Miljönären, har skrivit på ett ramavtal med Orsabostäder om arbete med golv och måleri.
Det innebär att Orsa Bostäder ser Språngs Måleri som en bra leverantör för arbete med både tak, väggar och golv.
– En viktig orsak till att vi fick det här ramavtalet är att vi kan erbjuda rätt pris i kombination med arbete av hög kvalité, säger Andreas Söderkvist på Miljönären.
Ramavtalet börjar gälla från och med februari 2012.