Miljönären klarar regnet

Regn och åter regn!

Sommaren har stundtals varit riktigt tuff för Miljönärens målare.
I synnerhet för målarna i Borlänge, Leksand och Rättvik där det kommit extra mycket regn.
– Jo, det har varit flera kvällar som jag i sommar varit orolig för att vi inte skulle hinna med alla uppdrag på grund av allt regn. Men nu i augusti känns det som vi kommit i kapp med arbetet ganska bra. Mycket tackvare bra målare som verkligen varit på hugget när det inte regnat, säger arbetsledare Mikael Hedin och fortsätter:
– Dessutom är vi mycket tacksamma för de fastigheter som har breda takfötter vilket bidragit att vi stor i utsträckning kunnat stå under dem och måla när det regnat.

Jan-Erik Sandberg, arbetsledare i Rättvik och Leksand, intygar att det varit en besvärlig sommar. Det har varit alltför många gånger när fuktmätaren slagit i botten innan vi planerat att arbeta.
Han fortsätter:
– Nu är vår ambition att bli klara med alla uppdrag innan vintern kommer. Vi håller tummarna för att vi ska slippa regn.
Den gångna sommaren aktualiserar också frågan om väderskydd vid målarnas arbetsplatser.
– Det stämmer. Nu kan det bli mer aktuellt att vi för en dialog med våra uppdragsgivare som vikten av väderskydd och att vi i så fall tar gemensamt ansvar för den fördyring som detta skulle innebära, säger Klas Hedlund, VD på Miljönären och fortsätter:
– Detta är viktigt av flera orsaker. Dels säkerställer väderskydd målning vid dålig väderlek, dels bidrar detta till en säsongsutjämning. Vi förlänger sommarsäsongen och på så sätt kan vi bättre utnyttja den kapacitet som finns hos våra medarbetare.