Språngs – ett Gasellföretag

Miljönärens dotterbolag Miljönären Språngs Måleri & Golv AB är ett av de bolag i Sverige som nominerats till Gasellföretag. Cirka 0,5 procent av Sveriges företag uppfyller kriterierna för att nomineras som ett Gasellföretag.
I samband med en gala, som nyligen arrangerades i Falun, kom Miljönären Språngs Måleri & Golv på tionde plats av de 19 gasellföretag som uppfyllde kriterierna från Dalarna.
Gasellföretag utses i Sverige varje år av tidningen Dagens Industri.
Det är flera kriterier som ska uppfyllas för att klassas som ett gasellföretag:
Företaget ska ha…

  • offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
  • en omsättning som överstiger 10 Mkr.
  • minst tio anställda
  • de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
  • under samma period minst fördubblat sin omsättning.
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • sunda finanser.

Miljönären Språngs Måleri & Golv har mellan åren 2008 till 2011 haft en omsättningsökning med 134 procent. Företaget uppfyller dessutom alla de övriga kriterierna för att bli ett gasellföretag.
– För oss känns det väldigt roligt att Språngs växt på det här sättet av egen kraft och att vi dessutom har en bra lönsamhet. En stor förklaring till den positiva utvecklingen är golvverksamheten som är efterfrågad, säger Andreas Söderqvist, delägare i Miljönären.
Andreas kan också konstatera att även moderbolaget Miljönären kan redovisa ett bra resultat för det senaste verksamhetsåret, vilket känns tryggt för koncernen.

Miljönären hjälper sina grannar

Miljönären i Falun har fått nya grannar.
Det är gymnasieyrkesskolan Falu praktiska och nätauktionsföretaget Lauritz som flyttar in i samma fastighet som Miljönären.

Grannar ska ju hjälpa varandra, därför var det extra roligt att Miljönären fick i uppdrag att renovera deras lokaler.
Det har handlat om både målning och golvläggning. Alltså ytterligare ett exempel som visar hur Miljönären kombinerar dessa verksamhetsområden.
Uppdraget inleddes i augusti och kommer att vara klart i slutet av september.
Miljönären i Falun har den senaste tiden också fokuserat sig på ett stort måleriuppdrag åt Kopparstaden. Det gäller utvändig målning av lägenhetsfastigheter runt om i Falu kommun (Herrhagen, Kopparvägen, i Svärdsjö och Slättaskolan).
– Här har det varit en kamp mot klockan och höstens intågande samt mot vädret. Men nu ser det ut som vi klarar utmaningen, säger Mattias Johansson, arbetsledare i Falun.
Noterbart är också att City Gross, som är en av Faluns största diverse- och livsmedelsbutiker, har gjort en stor renovering. Miljönären utförde renoveringsarbetet.