Spännande utveckling i Örebro

Miljönären stärker sin position på marknaden i Örebro. I höst har många fastighetsägare och byggföretag upptäckt Miljönären.
Dessutom har redan flera byggföretag anlitat Miljönären för uppdrag.
Kenneth Eirelius, som är Miljönärens platschef i Örebro, har i höst ägnat mycket tid åt att besöka ”marknaden” och informera om Miljönärens tjänster. Han vittnar om en spännande utveckling i Örebro:
– Vi har fått mycket positiva mottaganden i samband med våra företagsbesök. Många känner inte igen Miljönären, men samtliga som jag besökt anser det är mycket bra att det nu kommit in en ny aktör på marknaden och är intresserade av Miljönärens verksamhet. Bland annat var det en fastighetsägare som verkligen uppskattade att det nu finns ytterligare ett stort måleriföretag i Örebro. Det hade han väntat på länge, säger Kenneth.