Stort jobb vid Dala Storsund

Den här våren har Miljönären i Borlänge ett stort fokus på att måla och renovera Dala Storsunds konferenscenter i Ornäs utanför Borlänge.
Det är ett konferenscenter som ägs av Transportstyrelsen och som nu ska rustas för framtiden.
– Det här är ett större jobb som omfattar måleri både inom- och utomhus. Dessutom innehåller uppdraget golvläggning. Det är mycket utrymme som ska åtgärdas, säger Miljönärens arbetschef Jan Stenström.
Uppdragsgivare är Byggpartner och arbetet med restaurangdelen ska vara klart i maj och övriga delarna av kursgården blir färdigt senare senare i sommar.

Vårkänslor i Falun

Miljönärens medarbetare i Falun vädrar vårluft efter en kall vinter.
Verksamheten har nämligen tagit ordentlig fart.

En viktig orsak är det kommunala fastighetsbolaget Kopparstaden som efterfrågar många tjänster från Miljönären.
– Jag har aldrig upplevt att vi samtidigt haft så många uppdrag inom Kopparstaden som nu är fallet, säger Stefan Nilsson, platsansvarig i Falun.
Han berättar att uppdragen mest handlar om målning och renovering av lägenheter. Dessutom utför Miljönären, på uppdrag av Kopparstaden, målning av Morshöjdens äldreboende i Falun.
I övrigt har Miljönären märkt en ökad efterfrågan från privatmarknaden när det handlar om ROT-jobb.
Ett annat ovanligt arbete i Falun är målningen och renoveringen av krematoriet. Det är ett uppdrag som Miljönären fått av Byggtjänst.