Intensivt i Borlänge

Miljönären har i höst haft två intensiva uppdrag i Borlänge.
Ett gällde fasadrenovering av Mjälgaskolan och Kajanhuset, som är en känd fastighet i centrala Borlänge. Det handlar om putsfasader som kräver en speciell måleriteknik som Miljönären behärskar.
Det andra uppdraget har varit utvändig målning (fönster och fasader) av flera fastigheter i kvarteren runt Hushagen. Det är ett uppdrag som pågått under en stor del av sommarhalvåret.
Uppdragsgivare för båda projekten är Tunabyggen.

Nattskift vid tågperrongerna

Det är inte vanligt att Miljönärens målare arbetar nattskift.
Men i somras skedde det i Värmland.
Trafikverket beställde renovering av tågperrongerna i Kristinehamn och Karlstad. Entreprenören Kils byggservice anlitade Miljönären för måleriuppdraget som innehöll både isblästring och måleri.
Arbetet präglades av ett extra högt säkerhetstänkande samtidigt som den ordinarie persontrafiken skulle fungera så smidigt som möjligt. Därför fick Miljönärens målare börja klockan 21 på kvällen och sluta klockan 06 på morgonen.
– Jag har aldrig, under mina 32 år som målare, varit med om liknande arbetstider. Men det gick bra och uppdragsgivaren är nöjd. Det är huvudsaken, säger Roland Berg, regionsansvarig i Värmland.