Ökad satsning på kakel och klinker

Intresset för att installera kakel och klinker ökar kraftigt.
Därför svarar Miljönären på intresset genom att rekrytera ytterligare en medarbetare som har specialkunskaper kring det området.
– Det är roligt att se vilken efterfrågan det nu finns att satsa på kakel och klinker. Allt fler har upptäckt att det är en investering som har lång livslängd samtidigt som det är lätt att hålla rent på de aktuella ytorna, säger Roger Rieem, som är ansvarig för kakel och klinker.
Han berättar också att kakel och klinker numer installeras på fler utrymmen än enbart våtrum och kök. I dag är det lika vanligt att lägga i hallen och källaren.
– Nu satsar vi hårt på att få så korta leveranstider som möjligt. I det fallet känns det bra att jobba på ett stort företag som Miljönären som har resurser att snabbt klara efterfrågan. Det är också en trygghet för våra kunder, säger Roger Rieem, en specialist med stor erfarenhet inom det här området, som började på Miljönären i våras.
– Nu ser vi fram emot vår nya medarbetare. Det innebär att vi blir ännu bättre att möta våra kunder, säger han.
I det här sammanhanget kan också nämnas att Miljönären kommer att rekrytera fler golvläggare för att också möta trycket inom den delen av marknaden.