Tempot ökar i Falun

När vintern släpper sitt grepp om Falun och våren tar över, ökar också tempot för Miljönärens uppdrag i Falun.
Vid Gammelvägen, som ligger intill regementsområdet, pågår total rotrenovering av ett 50-tal studentlägenheter. Byggtjänst är entreprenör på uppdrag av Kopparstaden.
Här har Miljönären anlitats för att utföra målning och golvläggning.
Uppdraget kommer att pågå under större delen av våren.
Inte långt från dessa studentlägenheter har Landstinget Dalarna startat bygget av en ny ambulansstation. Den ska ligga i nära anslutning till det nya vårdblocket som, blev klart för en tid sedan.
Byggtjänst är entreprenör och Miljönären, som hade en viktig roll i bygget av vårdblocket, får nu ansvaret för måleri och golvläggning.
Notera att detta är två uppdrag där just golv och målning kombineras, vilket blir allt vanligare