,

Miljönären satsar på franchise

I november inleder Miljönären en franchiseverksamhet som berör hela Sverige.
Det är en nyhet för måleribranschen, som inte upplevt något liknande tidigare.
– Vi gör detta för att kunna växa och expandera på ett bra och effektivt sätt, säger Klas Hedlund, styrelseordförande och delägare i Miljönärenkoncernen.

Klas och Andreas

Andreas Söderqvist och Klas Hedlund, som är ägare av Miljönärenkoncernen, berättar om en franchisesatsning som berör hela landet.

När Klas Hedlund och Andreas Söderqvist, VD, för elva år sedan blev ägare till Miljönären, med kontor i Dalarna, Karlstad, Kristinehamn och Örebro, inleddes en expansiv period där bolaget till stor del växte genom företagsförvärv. Detta skapade dock ekonomisk växtvärk. Det blev en lärdom för ledningen i Miljönären som nu presenterar ett, för måleribranschen, nytt koncept för att utveckla verksamheten:
Franchise.
Franchise är ett koncept som främst varit förknippat med handel- och restaurangbranschen, men som nu växer kraftigt inom alla branscher.

Flera vinnare
Miljönären kommer att erbjuda målerientreprenörer ett franchisekoncept som ska göra båda parter till vinnare.
– Kreativa entreprenörer kan utveckla verksamheten inom sina bolag och får samtidigt stöd med administration, projektledning, inköp och marknadsföring av Miljönären centralt. Samtidigt blir detta ett bra sätt för Miljönären att växa på flera platser i landet, säger Andreas Söderqvist och fortsätter:
– Det är vår måleriverksamhet som ska ingå i det här franchisekonceptet. Samtidigt betonar vi att detta inte ska påverka, utan utveckla, vår kärnverksamhet som vi bedriver i dag.

Omfattande förberedelse
För knappt ett år sedan introducerade Miljönären en ny organisation där bland annat Klas Hedlund blev styrelseordförande och Andreas Söderqvist VD. Det blev också starten för Miljönärens franchisesatsning, där Klas Hedlund sedan dess arbetat med förberedelserna.
– Vi har gjort ett omfattande förarbete som bland annat innehållit flera marknadsundersökningar. Vi tror verkligen på detta. Här finns också förutsättningar att få möta många drivna och duktiga entreprenörer som också kan inspirera oss på Miljönären, säger Klas Hedlund.
Anders Svensson som tidigare bland annat varit VD i intresseorganisationen Svensk Franchise och arbetat med franchiseetableringar i 17 år, förklarar Miljönärens största utmaning:
– Att bli franchisegivare innebär att man går från att göra jobbet själv till att stödja andra. Därför är det viktigt att vika tillräckligt med resurser och tid för supportdelen, säger Anders Svensson och fortsätter:
– En stark ekonomi och skapandet av en väl fungerande supportorganisation är de två viktiga framgångsfaktorer. Det är Miljönären medveten om. De har gjort den läxan, säger Anders Svensson.

Fakta/Franchise
I Sverige finns cirka 700 franchisekedjor. Dessa omsätter sammanlagt 245 miljarder kronor.
45 procent av franchiseverksamheten sker inom restaurang och handel. 55 procent är verksamheter inom andra tjänster och försäljningar. Denna sektor växer snabbast.

Fakta/Miljönärenkoncernen
Miljönären är en koncern som erbjuder ytskiktstjänster inom måleri, golv, fönsterrenovering samt kakel och klinker. Huvudkontoret ligger i Borlänge. Övriga kontor finns runt om i Dalarna samt i Karlstad, Kristinehamn och Örebro.
Miljönärenkoncernen omsätter i dag 140 miljoner kronor och har 190 anställda.

 

Text och bild är för fri publicering Frågor om detta ämne kan besvaras av:
Klas Hedlund, ägare och styrelseordförande i Miljönären: Telefon: 0243-668 83
Andreas Söderqvist, ägare och VD i Miljönären: Telefon: 070–746 59 57