Eyup Suvakci startar ett franchiseföretag genom Miljönären. Han erbjuder måleritjänster och Helsingborg är basen för verksamheten.

– Detta är en bra möjlighet att snabbt etablera sig – med hjälp av Miljönären som är ett starkt varumärke i Dalarna, Värmland och Örebro, säger Eyup Suvakci.

Eyup Suvakci har på senare år arbetat som säljare inom en annan bransch, men har en bakgrund som målare. Den kunskapen driver nu Eyup Suvakci att starta måleriföretaget.

– Måleribranschen utvecklas snabbt och där finns stort ett stort behov. Därför är det naturligt att då erbjuda våra måleritjänster.

Eyup Suvakci kommer att fokusera på att etablera verksamheten nordvästra Skåne. Målgrupperna är privatpersoner, fastighetsägare och företag.

Eyup Suvakci berättar att inledningsvis kommer Miljönären i Skåne att bestå av tre till fyra målare. Men ambitionen är att växa.

 

Första franchiseavtalet

Detta är första franchiseföretaget inom ramen för Miljönären. För ett par år sedan började Miljönären erbjuda möjligheten att teckna franchiseavtal med Miljönären. En nyhet för branschen. Nu, genom etableringen i Helsingborg, är första avtalet i hamn.

– Skönt att vi fått detta genombrott. Det har varit en tid av förberedelser och mycket förklaringar kring vilka fördelar det är att teckna ett franchiseavtal med oss. Detta kan nu innebära att fler vill följa exemplet i Helsingborg, säger Klas Hedlund, delägare och styrelseordförande i Miljönären.

Eyup Suvakci, till vänster, startar nu franchiseföretaget Miljönären i Helsingborg. Här lyckönskas han av Klas Hedlund, delägare och styrelseordförande i Miljönären-koncernen.