Renovering av Rättviks stationshus

De flesta som besöker Rättvik har sett stationshuset som ligger mitt i centrum. Det är en vacker fastighet som enligt uppgift stod klar år 1929. Mellan veckorna 32–40 har Miljönären varit engagerad i en renovering av stationshuset.

Det är målning av putsfasaden och fönstren samt designplåtarna. Med andra ord flera av de specialområden som Miljönären kan erbjuda.

– Arbetet har gått bra och det känns fint att vi kan vara med och bidra till att lyfta denna klassiska byggnad i Rättvik, säger projektledare Henrik Sandberg.

Noterbart är att stationshuset kommer att få liknande gul färgsättning som bankhuset och kommunhuset, som ligger i samma område i Rättvik.

 

Renovering pågår av det klassiska stationshuset i Rättvik.

Kunskapsmåleri i Församlingshemmet

Miljönärens kunskap inom kulturmåleri har verkligen kommit väl till pass i samband med renoveringen av de äldre delarna av Församlingshemmet, som ligger i centrala Rättvik.

Det är Svenska kyrkan som bestämde att det var dags att renovera stora och lilla salen, samt konferensrum.

Miljönären har en viktig roll i det arbetet. Men det är inte bara att måla på. Här har det varit viktigt att göra måleriarbetet med rätt teknik, bland annat genom olika lasyrmålningar på golv och väggar.

– Vi har haft en bra förberedande dialog med vår närmaste uppdragsgivare Edgyr samt kyrkorådet. Det gäller verkligen att vi gör detta kulturmåleri på rätt sätt, säger Miljönärens projektledare Henrik Sandberg och tillägger:
– Nu har arbetet kommit i gång och det fungerar mycket bra.

 

Församlingshemmet, som ligger i centrala Rättvik, renoveras och här har Miljönären en viktig roll.

Bra utomhussäsong för Miljönären

I våras fanns en framtidsoro inom Miljönären på grund av corona-krisen. I dag handlar utmaningen om att hinna med alla utvändiga uppdrag innan vädret sätter stopp för att jobba utomhus.

– Det är angenäma problem som vi verkligen trivs med. Jag lovar att vi kommer att klara det, säger Olle Eriksson, marknadsansvarig på Miljönären.

Det har skett en snabb vändning för Miljönären. Från en oro till en verksamhet på högtryck och en tro på framtiden. Olle Eriksson vittnar att sommaren präglats av en bra orderingång.

– Jag är glatt överraskad att det vänt så här snabbt till det positiva. Vi har till och med nyanställt, vilket är så positivt. Det kan mycket väl bero på att Miljönären har ett bra varumärke som gör att marknaden litar på oss, säger Olle Eriksson.

Inom Miljönären finns en extra glädje att många av de nya uppdragen berör Miljönärens specialområden som plåttak och putsfasader.

 

Olle Eriksson, Marknadsansvarig på Miljönären gör tummen upp för nu är det högtryck inom verksamheten.