Fasadmålning – utvändig målning

Miljönären har lång erfarenhet av fasadmålning, vare sig det är en träfasad, plåtfasad, puts- eller stenfasad. För oss är det viktigt med en vacker slutfinish som skänker glädje i många år.

Målning av puts- och stenfasader

Puts- och stenfasader ska kunna bli helt färgäkta och inte blekna. Skador kan då också lagas utan att det syns. Tack vare speciellt ändamålsenliga produkter som passar till varje enskilt uppdrag ser vi dessutom till att fasaderna klarar ett längre underhållsintervall.

Referens – Fasadmålning av stationshuset i Rättvik

Fasadmålning av Stationshuset I Rättvik

De flesta som besöker Rättvik har sett stationshuset som ligger mitt i centrum. Det är en vacker fastighet som enligt uppgift stod klar år 1929. Miljönären har målat putsfasaden och fönstren samt designplåtarna.