Flytspackling av golv, golvutjämning

Vi erbjuder professionella produkter och utför bland annat golvavjämning och flytspackling för både privatpersoner, industrier och större byggprojekt i större delen av Svealand. Flytspackling är en form av cement som flyter ut och jämnar ut golvet, beroende på användningsområde finns det flera olika typer av flytspackling. Vi gör alltid ett gediget förarbete och tar fram den mest optimala lösningen för dig och ditt projekt.

Flytspackel är ett kostnadseffektivt sätt att avjämna golvytor av olika slag, det kan användas på industrigolv för att förstärka eller avjämna ytor men också för ingjutning av till exempel golvvärme. Flytspackling är inte avsett som egen slityta och ska därför täckas med en skyddande beläggning, till exempel klinker eller annat ytskikt, något Miljönären också kan hjälpa till med.