Fönsterrenovering av Hagakyrkan

Inom Miljönären finns stor kunskap om fönsterrenovering i kombination med äldre tiders linoljemåleri. Det var en viktig anledning till att Svenska kyrkan gav Miljönären i uppdrag att utföra fönsterrenoveringen när Hagakyrkan i Borlänge nu genomgår en större renovering.

– Det är, som alltid, extra inspirerande att utföra den här formen av kulturmåleri. Vi är bra på dessa uppdrag, säger Lars Engström, som är projektledare inom Miljönären.

Uppdraget handlar om att renovera fönstren och sedan, i samarbete med Svenska kyrkan Länsstyrelsen Dalarna och Dalarnas museum, återskapa de ursprungliga kulörerna kring fönstren, som målats bort genom åren.

Arbetet inleddes i slutet av november och ska vara klart i juli 2022. Hagakyrkan är en av Borlänges mer anonyma kyrkor, mycket för att den är sammanbyggd med stadshuset i Borlänge. Men flera av de som besökt kyrkan har noterat den fina interiören.
Joakim Gustavsson, som är en av Miljönärens duktiga fönsterrenoverare, beskriver en del av utmaningen i projektet:

– Normalt har man en färgkarta. Men här var det frågan om en speciell kulör som skapades när kyrkan byggdes. Det gällde att återskapa just den färgen och det lyckades vi med.

Fönsterrenoverare Joakim Gustavsson framför Hagakyrkan

Fönsterrenoverare Joakim Gustavsson framför Hagakyrkan

Fakta/Hagakyrkan

  • Hagakyrkan tillhör Stora Tuna församling i Västerås stift inom Svenska kyrkan.
  • Invigningen av Hagakyrkan skedde 27 september 1936.
  • Från början hette kyrkan Borlänge-Domnarvets församlingshem men 1972 ändrades namnet till Hagakyrkan. Då hölls flera gudstjänster på finska vilket gjorde att kyrkan också fick namnet Hagakirkossa. (Källa: Wikipedia)