Målning av plåt

Vi utför plåtmålning på alla typer av byggnader, såväl moderna som gamla känsliga, och även K-märkta fastigheter. Vår maskinpark är den modernaste som finns att tillgå idag och är därmed anpassad att kunna klara alla typer av krav som ställs på denna typ av arbete.

Plåtmålning är ett uppdrag som ställer extra stora krav. Därför kontrolleras och dokumenteras alla förutsättningar och omständigheter före, under och efter utfört arbete. Våra medarbetare är utbildade i, och följer, alla regler och lager inom säkerhet, miljö och arbetsmiljö.

Referenser på plåtmåleri

Hyresfastigheten i Ludvika som renoverades genom flera av Miljönärens specialområden, däribland plåtmålning.

Hyresfastigheten i Ludvika som renoverades genom flera av Miljönärens specialområden - plåtmåleri, fasadmålning och fönstermålning.

Fastighet i Åmål fick nytt ytskikt på taket genom Miljönärens vattenblästring följt av avancerat plåtmåleri. Här är fastigheten före och efter renoveringen.

Fasadmålning och plåtmålning i Åmål