Fasadrenovering Åmål av Miljönären

En av de äldre och mer kända fastigheterna i centrala Åmål har fått en rejäl ansiktslyftning. Fastigheten, som är riktigt vacker med sina detaljer i putsfasaden, har fått en ny klargul färg. 

Först borstade Miljönären bort den gamla kalkfärgen och ersatte med en ny silikatfärg. Dessutom fick fastigheten nytt ytskikt på taket genom Miljönärens vattenblästring följt av avancerat plåtmåleri. Här är fastigheten före och efter renoveringen.