Fönsterrenovering av Hagakyrkan

Inom Miljönären finns stor kunskap om fönsterrenovering i kombination med äldre tiders linoljemåleri. Det var en viktig anledning till att Svenska kyrkan gav Miljönären i uppdrag att utföra fönsterrenoveringen när Hagakyrkan i Borlänge nu genomgår en större renovering.

– Det är, som alltid, extra inspirerande att utföra den här formen av kulturmåleri. Vi är bra på dessa uppdrag, säger Lars Engström, som är projektledare inom Miljönären.

Uppdraget handlar om att renovera fönstren och sedan, i samarbete med Svenska kyrkan Länsstyrelsen Dalarna och Dalarnas museum, återskapa de ursprungliga kulörerna kring fönstren, som målats bort genom åren.

Arbetet inleddes i slutet av november och ska vara klart i juli 2022. Hagakyrkan är en av Borlänges mer anonyma kyrkor, mycket för att den är sammanbyggd med stadshuset i Borlänge. Men flera av de som besökt kyrkan har noterat den fina interiören.
Joakim Gustavsson, som är en av Miljönärens duktiga fönsterrenoverare, beskriver en del av utmaningen i projektet:

– Normalt har man en färgkarta. Men här var det frågan om en speciell kulör som skapades när kyrkan byggdes. Det gällde att återskapa just den färgen och det lyckades vi med.

Fönsterrenoverare Joakim Gustavsson framför Hagakyrkan

Fakta/Hagakyrkan

 • Hagakyrkan tillhör Stora Tuna församling i Västerås stift inom Svenska kyrkan.
 • Invigningen av Hagakyrkan skedde 27 september 1936.
 • Från början hette kyrkan Borlänge-Domnarvets församlingshem men 1972 ändrades namnet till Hagakyrkan. Då hölls flera gudstjänster på finska vilket gjorde att kyrkan också fick namnet Hagakirkossa. (Källa: Wikipedia)

 

 

Bildtext

Fönsterrenoverare Joakim Gustavsson framför Hagakyrkan

Bra orderingång – men rekryteringen är utmaningen

Hur ser det ut för Miljönären inför 2022? Vilka är möjligheterna som skapar framtidstro? Vilka är de stora utmaningarna?

 

Välkommen till ett samtal med flera positiva aha-konstateranden blandat med allvarliga åsikter om Miljönärens utmaningar det kommande året mellan (från vänster till höger):

 • Klas Hedlund, styrelseordförande och delägare

 • Andreas Söderqvist, koncern-vd och delägare

 • Jan Stenström, produktionschef måleri

 

De tre cheferna i oncernens ledningsgrupp skrattar mycket när de samlar sig för samtalet. Det märks tydligt att förhoppningarna är stora inför det kommande året.

Andreas: – Det ser bra ut på arbetsmarknaden för vår del. Detta är kanske första gången i historien som vi inte lägger ett enda varsel i hela koncernen på vintern. Det innebär både trygghet och lättnad. Dessutom är det glädjande att få åka omkring och meddela medarbetarna detta.

Klas: – Vi är bra rustade för de saker som vi själva kan påverka. Men oron finns kring vad som händer med verksamheten om pandemin drar i gång igen. En positiv sida av pandemin är att vi tagit fram rutiner för hur vi jobbar i olika delar av verksamheten.

Jan: – Det känns jättespännande inför 2022 och det är så skönt att vi inte lagt några varsel.

 

Hur välfylld är idag orderboken inför 2022?

Jan:  – Det ser bra ut. Vi har erhållit några entreprenader som har stor betydelse för oss. Vi känner en trygghet där.

Klas: – Jag kan inte minnas att vi haft så välfyllda orderböcker vid ett årsskifte som nu.

Andreas: – Vi har en bra orderstruktur över alla avdelningar i koncernen. Marknaden är ganska god. Det finns gott om jobb där ute. Vi har en fast och trygg kundkrets som också delat ut jobb. En anledning till detta är att vi syns mycket och är ganska dominerande på de orter vi verkar. Dessutom jobbar vi närmare våra kunder än tidigare.

Jan: – Ja, det gör vi. Igår tomtade jag lite hos några kunder. Då kände jag på vissa kontor att de släppte vad de höll på med. De sätter sig och tar en fika och pratar utan att titta på klockan och fundera på när jag ska gå. Det sker istället jättebra samtal som öppnar och ger.

Andreas: – Vi har alltid haft goda relationer med kunderna. Detta har stärkts under pandemin eftersom vi hjälpts åt att klara krisen.

Jan: – Dessutom har det stor betydelse för vår attraktionskraft att vi har både golv, måleri samt kakel och klinker. Vi har blivit allt bättre på att marknadsföra detta. Något som verkligen uppskattas på marknaden. Det finns en kontakt dit man vänder sig. Det är värt mycket, främst för våra proffskunder.

– Dessutom har det varit viktigt att vi är ett bra gäng inom Miljönären. På senare tid har jag haft flera medarbetarsamtal som genomgående gett jättebra betyg. Och det blir bättre för varje år. Vi hjälper varandra mycket mer nu jämfört med tidigare.
Andreas: – Frågan är om vi överlag haft ett bättre lag någon gång.

Klas: Ja, det finns en glädje och bra stämning på kontoren där man hjälper varandra.

 

Vilken är er största utmaning för framtiden?

Klas: – Rekryteringen. Det finns flera utredningar som visar att inom det geografiska området, som vi verkar i, finns ett stort glapp mellan de som lämnar yrket och de som tillkommer.

* Vad gör ni för att lösa detta?

Andreas: – Det vet vi inte riktigt. V får försöka hitta flera vägar. Det handlar om att hitta goda exempel och ha bra kontakt med skolor och utbildningar. Största bristen är golvläggare eftersom det är minst underlag att hämta ifrån.

Jan: – Hela upplägget är lite tokigt i skolans värld. Där är det för mycket teori. Man måste plugga in kärnämnen och är ute på alldeles för lite praktik. Det borde vara tvärtom.

– Vi konstaterar att fler vill bli snickare och elektriker än målare och golvläggare. Jag hoppas att de som väljer att bli målare känner att man vill skapa och vara kreativ.

Andreas: – Jag tror att bland branschorganisationerna, de som styr uttagningarna i branschlinjen, är bygg med snickare en stor maktfaktor. Det blir stort fokus att utbilda snickare och byggare samtidigt som specialgrenarna hamnar vid sidan av när man marknadsför vilka linjer som finns att tillgå. Här har hela byggbranschen ett ansvar att styra till alla grenar.

 

Hur nära är vi innan rekryteringen blir ett akut problem?

Klas: – Det ligger närmare än vi tror tills detta blir ett riktigt akut problem. Det står runt hörnet. I dag finns ingen fungerande modell att möta upp det behov som branschen behöver.

 

Är nyanlända svenskar en resurslösning på problemet?

Klas: – En bra validering är ett problem med bristande kunskap kring vad detta är för något. Dessutom är SFI (Svenska för invandrare) och matematiken ett annat problem. Alla arbetsgivare jag pratat med ser nyanlända komma nöjda ut efter utbildningen, men sedan kan de ändå inte göra sig förstådda. De är tyvärr långt från arbetsmarknaden inom våra yrken.

 

En annan utmaning är pandemin. Har ni med detta i tankarna inför 2022?

Andreas: – Ja, absolut. Det har att göra med vilka restriktioner som kommer. Dessutom har vi ett ansvar för våra medarbetare att vi inte utsätter dem och sedan deras familjer för risken att bli sjuka. Det vi kan göra är att följa restriktioner. Förhoppningsvis blir det inte samma visa som tidigare. Det som oroar lite extra är att vi skulle få många sjuka på grund av pandemin samtidigt som vi har många uppdrag att utföra.

Jan: – Vi får vara beredda på att återinföra de regler och rutiner vi införde då pandemin var som värst. Inom grupperna pratar vi om detta nästan varje morgon.

 

Vad hoppas ni mest i jobbet inför 2022?

Andreas: – En god orderingång och att alla får vara friska och kan göra bra jobb och tycker det är roligt att jobba.

Jan: – Jag hoppas på fortsatt bra orderingång, bra kundrelationer och att våra medarbetare får möjlighet att växa i sin vardag.

Klas: – Förhoppningsvis är pandemin över och vi har alla hälsan i behåll.

 

Positiv organisation i Karlstad

Rätt man på rätt plats. Det har präglat den de nya personerna inom ledningen för måleri, golv samt kakel och klinker  i Karlstad, som nyligen blivit verklighet. Redan har nöjda kunder signalerat att detta blir bra.

Det handlar om att Daniel Larsson gått från att vara projektledare inom golv- till samma uppdrag inom målerisidan.

– Spontant känns nya uppgifterna mycket bra, eftersom detta är min hemmabana. Jag kommer ju från målerisidan och kan därför bidra med mycket kunskap, säger Daniel Larsson.

Samtidigt har Ronnie Karlsson blivit projektledare för golv samt kakel och klinker.

Han har flerårig erfarenhet som golvläggare, men en axelskada har bidragit till att han nu känner sig redo för att ta nästa steg i karriären.

– Jag trivs bra på nya jobbet. Det innebär andra saker att tänka på jämfört med tidigare, säger Ronnie Karlsson och berättar att nu handlar det om att ha mer koll på helheten, före under och efter projekten.

Han berättar också att redan har det kommit positiva reaktioner från kunder:

– Vi har haft samtal från en av våra kunder som signalerar att de har fått bra feedback från de varit i kontakt med oss. Det var trevligt att höra.

 

 

Daniel Larsson och Ronnie Karlsson är projektledare inom måleri respektive golv i Karlstad

Miljönären fixar exklusivt ytskikt i Sälen

Timber Heights med sex fastigheter, som ligger mitt i Lindvallens liftsystem, är senaste supersatsningen i Sälen när det gäller exklusivt boende. Där har Miljönären fått en viktig roll genom att ansvara för måleri samt kakel och klinker.

– Detta är ett stort projekt för oss eftersom det handlar om stora ytor, säger Miljönärens VD Andreas Söderqvist.
Han syftar på de 32 arkitektritade och exklusiva lägenheter i mycket hög standard på mellan 64 och 140 kvadratmeter där Miljönären ska leverera ytskikt av högsta klass.
– En utmaning är att hinna med den utvändiga målningen innan hösten tar fart på allvar. Men det ska gå bra. Det här är ett otroligt spännande projekt, säger Andreas Söderqvist.

Jörgen Marcus, som är Miljönärens ansvarige för plattsättningen i projektet, vittnar om den stolthet som präglar arbetet.
– För oss har det varit en fin känsla att arbeta under, när signalerna har varit att kvalitén på arbetet kommer före vikten av att hålla ett pressat tidsschema. Detta känner vi kommer att bli något utöver det vanliga.

”Old school”
Jörgen Marcus fortsätter:
– För mig, som har 30 år inom branschen, känns detta som ”old school” genom att det finns folk som hela tiden går före i processen med uppgift att hålla rent och snyggt på bygget. Det är mycket bra.
Uppdragsgivare är Byggtema i Örebro AB. Ett företag som genom året också varit verksamt i Karlstad och därmed haft ett bra samarbete med Miljönären i den värmländska huvudstaden.
– Det samarbetet och kontakterna resulterade i att vi fick det här uppdraget, vilket vi naturligtvis uppskattar mycket, menar Andreas Söderqvist.

Högsta kvalité
Mats Linderholm, från Byggtema i Örebro AB, och som i Sälen fungerar som vice platschef, lyfter vikten av att hela projektet andas högsta kvalité.
– Det vi strävar efter är att göra ett så bra jobb som det överhuvudtaget är möjligt. Det ska vara rent, prydligt, snyggt och säkert.

I det sammanhanget berömmer han samarbetet med Miljönären.
– Nu har vi precis startat samarbetet, men hittills fungerar det jättebra. Det finns inget att klaga på.

 

Mer information om detta finns på hemsidan www.timberheights.se
samt på vår Facebook

Två animerad bilder som visar hur Timber Heights kommer bli, mitt i Lindvallen, intill Sälen.

 

 

Microcement ytskikt med nya möjligheter

Det är med stor stolthet som Miljönären nu erbjuder produkten Microcement. Många kallar detta för ett ytskikt för framtiden.

– Microcement innebär en förenkling av renoveringen i bland annat våtrum och kök och på allmänna ytor, samtidigt som kunden på ett enkelt sätt kan välja färg. Detta sammantaget gör det till ett prisvärt alternativ, säger Olle Eriksson, marknadschef på Miljönären.

Den här produkten innebär helt nya förutsättningar när det handlar om renovering av redan befintliga ytor i en fastighet. Man slipper riva det gamla ytskiktet. Det är bara att lägga på Microcementen.

Detta har blivit en stor succé i storstäderna där allt fler fastighetsägare och privatpersoner upptäckt fördelarna med Microcement. Miljönären hänger på trenden och har utbildat medarbetarna Patrik Eklund och Joakim Skog i tekniken att arbeta med Microcement.

Prisvärt
– Det finns så många fördelar med Microcement. Har du exempelvis ett gammalt badrum går det att lägga detta utanpå det tidigare ytskiktet. Man behöver alltså inte riva ner tidigare våtrumstapet eller kakel och klinker. Detta gör Microcement till ett prisvärt alternativ, säger Patrik Eklund.
Kollegan Joakim Skog fortsätter:
– Det fina är att det är lätt för kunden att välja önskad färg.
Patrik Eklund berättar sedan om fler möjligheter. Bland annat som stänkskydd i kök eller på ett fogfritt golv.
– Det blir supersnyggt, säger han med entusiasm.

Fakta/Microcement

 • Microcement är en blandning av speciell cement, utvalda mineraler, akrylhartser, pigment och andra komponenter för att få mer motståndskraft och vattentät kvalitet.
 • Microcement är en mycket dekorativ beläggning med en tjocklek på bara två till tre centimeter. Den kan appliceras på väggar, golv och tak både inomhus och utomhus.
 • Microcement kan appliceras direkt på nästan alla underlag som kakel, klinkers, betong, flytspackel, gipskivor, sten eller laminat.
 • Microcement finns i olika typer som ger olika struktur och applikationsmetoder vilket gör att resultatet liknar glatt eller polerad cement eller med flera toner som liknar flera typer av marmor.

Joakim Skog och Patrik Eklund är Miljönärens experter på Microcement, som av många kallas för framtidens ytskikt. Här står de framför en vägg behandlad med Microcement.

 

På vår Facebook berättar Patrik Eklund mer om Microcement.

Så lyfte pandemin Miljönären i Karlstad

När corona-krisen riskerade att slå hårt mot Miljönärens verksamhet i Karlstad såg projektledarna Daniel Larsson och Christian Hansson-Böe hotet som en utmaning. På det viset bidrog pandemin till nysatsningar och framtidstro för Miljönären i Värmland.

När pandemin slog till under våren 2020 pausades stora delar av byggbranschen i Karlstad och på flera andra håll i landet. Christian Hansson-Böe, projektansvarig för Miljönärens måleri i Karlstad, minns dramatiken:

– Vi fick exempelvis inte komma in i lägenheter för att jobba. Det gick inte att prata direkt med folk, utan det var mail, telefon eller möten på Teams som gällde. Kontor stängde och det var svårt att utföra de uppdrag som fanns. Det var nästan som att komma tillbaka till stenåldern.

Han fortsätter:

– Dessutom började det bli brist på material på grund av leveransproblem.

 


Projektledarna Daniel Larsson och Christian Hansson-Böe

 

Blev orolig
Daniel Larsson, Miljönärens projektledare för golv samt kakel och klinker, blev orolig:

– Jag var ny på jobbet, vilket kanske resulterade i att man blev stressad och inte visste hur man skulle hantera detta.

Men Christian Hansson-Böe och Daniel Larsson agerade rätt. De bestämde sig för att vända krisen till Miljönärens fördel.

– Vi insåg vikten av att mer aktivt gå ut och jaga kunder, berättar Daniel Larsson.

– Vi var tvingade att skapa fler ben att stå på i verksamheten, tillägger Christian Hansson-Böe.

Efter ett intensivt marknadsarbete har det nu skett ett spännande uppsving i verksamheten för Miljönären i Karlstad.

 • Nya företag och privatkunder har börjat anlita Miljönären.
 • De tidigare kunderna började gasa på och beställde flera uppdrag. Här märks ett uppdämt behov av renovering.

Högtryck
Resultatet har blivit att Miljönären nu går för högtryck. Målarna har haft jobb hela vinterhalvåret och har precis inlett en intensiv utesäsong.

Dessutom har Miljönären anställt två golvläggare och två plattsättare för att klara efterfrågan.

– Nu har vi hur mycket jobb som helst eftersom marknaden kommit i gång och beställningarna strömmar in. Det är härligt, säger Daniel Larsson.

– En stor orsak till detta är att vi gjorde rätt när det var jobbigt. Nu är vi mycket större i Karlstad – volymmässigt­ med uppdrag jämfört med när pandemin slog till. Vi ser ljust på framtiden., säger Christian Hansson-Böe.

 

 

Unik arbetsledare i Säffle

Mikael Roth är unik genom att vara projektledare inom både måleri, golv samt kakel och klinker. Därför har han blivit tryggheten och stabiliteten sedan Miljönären förvärvade Färg & Tapettjänst i Säffle.

– Vi har fått en bra start med de nya ägarna. De ger stort utrymme och förtroende att komma med idéer som kan utveckla verksamheten. Det här ser lovande ut för framtiden, säger Mikael Roth, som erkänner att han först blev riktigt fundersam när beskedet kom att hans chef sålt företaget till Miljönären.

Mer om detta senare. Istället går vi tillbaka till den 11 juni 1977. På fredagen hade Mikael Roth gått ut årskurs nio i grundskolan. Nu var det måndag och han följde med sin far Peo till första arbetspasset som målare. Efter ett kort introduktionspass, som bland annat innebar finmålning av lägenhetsdörrar, fick han anställning som lärling på Färg & Tapettjänst i Säffle.

– Det var självklart för mig att bli målare. Jag är den fjärde generationen målare i vår familj, säger Mikael Roth.

En drivkraft
De första vintrarna hände det att Mikael Roth blev permitterad och gjorde comeback när våren kom. Men sedan 1982-83 har han hela tiden varit Färg & Tapettjänst i Säffle trogen.

– Jag har trivts och sedan har det varit en trygghet för mig att jobba här, menar Mikael Roth som betonar att han hela tiden haft drivkraften att lära sig något nytt och bidra till utvecklingen av måleriet.

Det kan ha gjort att han också lärt sig yrket som golvläggare och plattsättare.
Det i sin tur bidrog till att han nu är projektledare inom både måleri, golv samt kakel och klinker. Något han är ensam om inom Miljönären.

– Jag trivs verkligen med mitt jobb och det är alltid en lyckokänsla när man gjort ett bra jobb och det är fint.

Osäkerhet
Han kan se tillbaka på trygga, fina och givande år på Färg & Tapettjänst i Säffle. Det var kanske därför som han blev riktigt arg när ägaren kom med beskedet att företaget skulle säljas till Miljönären.

Mikael Roth erkänner att ilskan berodde på en osäkerhet över vad som nu skulle ske och en oro hur de nya ägarna skulle agera.

– Jag var fundersam i två dagar och sedan började jag se möjligheterna i nystarten.

Mikael Roth berättar att oron sedan övergick i glädje och framtidstro när han fick träffa ägarna Klas Hedlund, Andreas Söderqvist samt produktionschefen Jan Stenström.

– De visade sig vara trevliga och ödmjuka killar med en ärlig ambition att verkligen driva detta vidare till något bra. I dag känns det mycket bra att jobba med de nya ägarna och den känslan delar jag med mina kollegor. Samtidigt var detta ganska väntat med tanke på att många andra företag inom byggbranschen i Säffle tidigare sålts till externa ägare.

Stort förtroende
Med tanke på sina 44 år av erfarenhet inom branschen var det självklart att Mikael Roth skulle bli projektledare i Säffle.

– De ger mig stort förtroende att utveckla verksamheten och det förtroendet ska jag svara upp mot. Dessutom har jag bra hjälp med administrationen av Liza Björklund. Hon betyder mycket.

Mikael Roth säger att han har många framtida visioner över hur verksamheten i Säffle kan fortsätta utvecklas framåt över tid. Det mesta vill han inte avslöja, med ett undantag:

– Vi ska gå över länsgränsen till Dalsland och ha en bra verksamhet i Åmål.

Man kan inte tro att Mikael Roth snart fyller 60 år och egentligen ska gå in på yrkeslivets upplopp. Detta är en nystart i målerikarriären som betyder mycket för honom.
Men samtidigt bryts en tradition. Det blir ingen femte generation målare inom familjen Roth:

– Nej, jag har avrått dem och har istället bestämt betonat vikten av att gå sin egen väg och göra sina egna yrkesval.

 

Fakta/Mikael Roth
Aktuell:
Projektledare för Miljönärens verksamhet i Säffle.
Ålder: 59.
Bor: Långserud  utanför Säffle.
Familj: Fru och fyra barn.
Fritidsintressen: Golf och fiske samt arbete med sommartorpet.

 

 

Miljönärens råd inspirerade till bilköp

När Miljönären skapade ett inspirationsrum åt Lecab Bil i Karlstad blev resultatet att en kund köpte sig en bil. Det bekräftar Daniel Svedlund, VD på Lecab Bil:

– Ja, någon har köpt en bil för att de fick en bra camping-feeling i rummet. Den känslan bidrog direkt till bilköpet.

Ledningen för Lecab Bil tänkte att det behövdes något mer för att inspirera till köp av husbilar. Det skulle vara något mer än att bara placera husbilarna i en traditionell bilhall. Men frågan var hur de skulle göra:

– Därför åkte vi runt till några större husbilsåterförsäljare i Sverige. Vi hittade inte någon med rätt camping-feeling. Vi ville göra något extra och började fundera på hur man kan göra detta, berättar Daniel Svedlund.

 

Daniel Svedlund, VD på Lecab Bil, trivs mitt i showroomet på Lecab Bil.

 

Bra bollplank
Lecab Bil kontaktade Miljönären som lyssnade på idéerna och som sedan kom med flera förslag som uppskattades.

– Flera entreprenörer gör sitt jobb och gör det bra. Men här var Miljönären extra delaktiga och var ett bra bollplank, som till tillförde sina idéer efter våra tankar. Det var roligt, menar Daniel Svedlund.

Det blev ett showroom med konstgräs för utomhus, som lades ut i rummet. Väggarna täcktes med fototapeter som verkligen toppade känslan av campingsemester.

– Det här jobbet skilde sig mycket från andra uppdrag vi gör i vardagen. Därför blev detta extra roligt att göra. Det vi gjorde skulle likna en trevlig semester i alperna, säger Christian Hansson-Böe, som är Miljönärens projektledare för måleri i Karlstad.

Hans kollega i Karlstad – Daniel Larsson, som är Miljönärens projektledare inom golv samt kakel och klinker, bekräftar den häftiga känslan att få göra det här jobbet:

– Det är första gången vi fått lägga ut utomhuskonstgräs i en bilhall. Det var tungt eftersom det vara så stora rullar. Men det gick bra och hela konceptet var fantastiskt roligt.

Reaktioner
Reaktionerna kom direkt när allt var klar, förutom spontant bilköp. Daniel Svedlund på Lecab Bil erkänner att det fanns en känsla av osäkerhet inför beslutet att lägga konstgräs i en bilhall:

– Men allt har gått över förväntan. Det blev skitsnyggt. Vi är supernöjda, säger han och fortsätter:

– Vi har haft besök av generalagenter för bilarna, som uppmärksammat detta och ville se allt på plats. Det har också väckt uppmärksamhet hos andra återförsäljare, vilket är extra roligt.

 

 

Totalentreprenör i Brf-uppdrag

Ibland får Miljönären förtroendet att bli totalentreprenör när bostadsrättsföreningar beställer renoveringsarbeten. Ett uppdrag som signalerar förtroende och extra ansvar. Det blev fallet när Bostadsrättsföreningen Falunhus 12 i Falun anlitade Miljönären för utvändig målning och panelbyte.

Det är ett arbete som om omfattar delar av föreningarnas fastighetsbestånd. Projektet ska pågå från maj till oktober.

– Riksbyggen, som är förvaltare, frågade om vi var intresserade. Sedan beslutade respektive styrelsen i Brf Falunhus 12 att vi skulle få uppdragen. Förhoppningsvis såg de att vi har kunskapen och erfarenheten att utföra det hela. De har säkert fått in anbud från flera, men valde oss, säger Miljönärens projektledare Lars Engström.

Arbetet går ut på att Miljönären sköter den utvändiga målningen och anlitar sedan underentreprenörer inom byggbranschen för panelbyten. Här gäller det alltså att ha totalkoll på hela projektet.

För Lars Engström är det extra viktigt att värna om de boendes situation under projekttiden:

– Här gäller det att vara tydlig med kommunikationen med de som bor där. De måste få information om arbetet fortlöper. De ska kunna bo och leva på ett bra sätt mitt i projektet.

När det projektet kom i gång blev det sedan klart att Miljönären ska göra liknande arbete för Brf Falunhus 14. Fast då på uppdrag av Byggpartner och där är Mattias Johansson projektledare för Miljönären.

 

Fakta/Uppdraget: Brf Falunhus 12 och Brf Falunhus 14

 • Yttre målning och byte av panel i flera fastigheter.
 • Miljönären är totalentreprenör.

 

Miljönärens ödmjukhet – viktigt för Brf Fridhem

Nu har Miljönären inlett den tredje och sista renoveringsetappen av Brf Fridhem i Borlänge. För att möta föreningens önskemål på bästa sätt föreslog Miljönären att dela upp projektet i tre omgångar, vilket inneburit en etapp per sommar.

– För oss är det alltid viktigt att presentera förslag som stämmer överens med varje bostadsrättsförenings önskemål. Det gäller pris, genomförande och medlemmarnas boendesituation under projektet, säger Mattias Johansson, som är projektansvarig.

Här handlade det om utvändig målning av 28 fristående hus, samt målning av fönster.

När det gällde fönsterkarmarna var Miljönärens målare tvingade att gå in i varje bostad. Något som gjordes med största hänsyn.

Efter två somrar har Miljönären nu inlett det tredje och sista etappen i området.

I samband med en intervju i Miljönärens tidning Färgtrycket, som publicerades hösten 2020, berättar föreningens ordförande, Emma Agneteg, att efter personliga möten och genomgång i styrelsen bestämde Brf Fridhem att Miljönären skulle få uppdraget:

– De (Miljönären) hade de delar i offerten som vi efterfrågade. Deras helhetsintryck var proffsigt. För oss kändes det rätt, berättar hon.

Men det fanns en annan viktig orsak till att Miljönären fick uppdraget. Det handlade om ödmjukhet från Miljönäsens sida:

– Ingen i vår styrelse är proffs på byggen och underhåll. Därför var det viktigt för oss att vi verkligen kunde ställa jättedumma frågor till dem. Miljönären hade den insikten. De signalerade förståelse att vi var lekmän och förklarade upplägget av projektet så vi förstod, säger Emma Agnesteg.

Hon berättar att från styrelsens sida har de konstaterat att arbetet fungerat bra under de två inledande etapperna. En enda anmärkningen var ett par missförstånd med byggnadsställningar. Något som dock blev snabbt uppklarat.

Och under sommaren 2021 är det alltså dags att genomföra den tredje och avslutade etappen. Därefter har Brf Fridhem i Borlänge fått ytterligare ett lyft.

 

Fakta/Uppdraget: Brf Fridhem i Borlänge

 • Yttre målning av 28 fristående hus samt målning av fönster
 • Uppdraget delades in i tre etapper för att motsvara bostadsrättsföreningens önskemål