Akustik och brandskydd

När Miljönären målar ytskikt i offentliga miljöer, som tex i kontor, skolor, korridorer och trapphus, möts vi ofta av speciella krav på att akustiken ska vara på rätt nivå och att det ska vara brandskydd. Då använder vi beprövande och godkända produkter. Det ska vara rätt produkt till rätt miljö, vilket kräver kunskap.

Brandskyddsfärg skyddar toppstuga i Kläppen

Brandskyddsfärg målas av Miljönären

– När det gäller brandskyddet är detta en mycket bra och kostnadseffektiv lösning istället för att installera ett sprinklersystem. Vi sprayar på två lager av brandskyddsfärgen och har därmed bidragit till att brandsäkra fastigheten.