Underhållsavtal

Miljönärens underhållsavtal inom måleri innebär att vi under en överenskommen tidsperiod ansvarar för underhållet av de aktuella ytorna på eller i fastigheten, efter att vi gjort en åtgärd på densamma. Det innebär att vi i samband med åtgärden kan komma överens om en plan för hur vi ska ta hand om underhållet under en bestämd tid, efter att den första åtgärden färdigställts. Upplägget skapar ökad trygghet och är lönande i längden och håller alltid fastigheten i gott skick. Med ett väl genomtänkt underhållsavtal undviks att vissa områden blir eftersatta och det är en investering som ger direkt och bra feedback från boende i fastigheten, till en jämn kostnad för er.

Begär offert på underhållsavtal för måleriarbeten

Kontakta oss för att få ett upplägg som passar dig och din fastighet.