Renovering Ludvikahem av Miljönären
,

Miljönären använde specialkunskaper

Det handlar om följande specialområden:

√ Plåtmåleri
Taket får en ny färg och det ger sker genom Miljönärens duktiga plåtmålare. Det finns inte många andra i länet som har denna kunskap.

√ Fasadmålning
Fastigheten har en putsfasad och då blev det aktuellt för Miljönären att använda silikat-färg där Keim är ett av flera varumärken. Detta är en form av fasadmålning som blir alltmer vanligt. Dessutom målas fönstren om. I det fallet kan noteras att Miljönären också erbjuder fönsterrenovering till de som önskar detta.

– Det är inte så vanligt att vi kan använda flera av våra specialområden, plus fönstermålning inom samma uppdrag. Därför blev detta jobb extra stimulerande, säger Mikael Hedin, Miljönärens projektledare i Ludvika.

Uppdraget blir klart i mitten av september.

 

 

Hyresfastigheten i Ludvika som renoverades genom flera av Miljönärens specialområden.