,

Christian – ny projektledare i Karlstad

Christian Hansson-Böe, är ny projektledare för måleriet i Karlstad.
– Det är med stor spänning jag börjat nya jobbet. Det innebär många utmaningar, säger han.

Christian Hansson Böe

Christian Hansson-Böe, ny projektledare för måleri i Karlstad.

I flera år har många inom Miljönären noterat med vilken energi och engagemang som Christian Hansson-Böe jobbat som målare i Karlstad. Han har också vågat ta spännande initiativ med bra resultat. Det bidrog till att han fick tjänsten som projektledare inom måleri i Karlstad. En tjänst han började nyligen.

Hur ska verksamheten i Karlstad utvecklas?
– Det finns en bred kunskap bland medarbetarna i Karlstad. Dessutom är de mycket trevliga, vilket påverkar både kunder och oss själva på ett positivt sätt. Det är viktigt att ha roligt på jobbet, svarar Christian Hansson-Böe och fortsätter:
– Det faktum att vi också kan erbjuda golvtjänster även inom Miljönären i Karlstad kommer också att kunna öka attraktionskraften för måleriet. Vi blir därmed också en effektivare partner till våra kunder.