Miljonaren Nyhets Gruppbild
,

Bra orderingång – men rekryteringen är utmaningen

Hur ser det ut för Miljönären inför 2022? Vilka är möjligheterna som skapar framtidstro? Vilka är de stora utmaningarna?

 

Tre medarbetare på Miljönären: Klas Hedlund, Andreas Söderqvist och Jan Stenström

Välkommen till ett samtal med flera positiva aha-konstateranden blandat med allvarliga åsikter om Miljönärens utmaningar det kommande året mellan (från vänster till höger):

  • Klas Hedlund, styrelseordförande och delägare

  • Andreas Söderqvist, koncern-vd och delägare

  • Jan Stenström, produktionschef måleri

 

De tre cheferna i oncernens ledningsgrupp skrattar mycket när de samlar sig för samtalet. Det märks tydligt att förhoppningarna är stora inför det kommande året.

Andreas: – Det ser bra ut på arbetsmarknaden för vår del. Detta är kanske första gången i historien som vi inte lägger ett enda varsel i hela koncernen på vintern. Det innebär både trygghet och lättnad. Dessutom är det glädjande att få åka omkring och meddela medarbetarna detta.

Klas: – Vi är bra rustade för de saker som vi själva kan påverka. Men oron finns kring vad som händer med verksamheten om pandemin drar i gång igen. En positiv sida av pandemin är att vi tagit fram rutiner för hur vi jobbar i olika delar av verksamheten.

Jan: – Det känns jättespännande inför 2022 och det är så skönt att vi inte lagt några varsel.

 

Hur välfylld är idag orderboken inför 2022?

Jan:  – Det ser bra ut. Vi har erhållit några entreprenader som har stor betydelse för oss. Vi känner en trygghet där.

Klas: – Jag kan inte minnas att vi haft så välfyllda orderböcker vid ett årsskifte som nu.

Andreas: – Vi har en bra orderstruktur över alla avdelningar i koncernen. Marknaden är ganska god. Det finns gott om jobb där ute. Vi har en fast och trygg kundkrets som också delat ut jobb. En anledning till detta är att vi syns mycket och är ganska dominerande på de orter vi verkar. Dessutom jobbar vi närmare våra kunder än tidigare.

Jan: – Ja, det gör vi. Igår tomtade jag lite hos några kunder. Då kände jag på vissa kontor att de släppte vad de höll på med. De sätter sig och tar en fika och pratar utan att titta på klockan och fundera på när jag ska gå. Det sker istället jättebra samtal som öppnar och ger.

Andreas: – Vi har alltid haft goda relationer med kunderna. Detta har stärkts under pandemin eftersom vi hjälpts åt att klara krisen.

Jan: – Dessutom har det stor betydelse för vår attraktionskraft att vi har både golv, måleri samt kakel och klinker. Vi har blivit allt bättre på att marknadsföra detta. Något som verkligen uppskattas på marknaden. Det finns en kontakt dit man vänder sig. Det är värt mycket, främst för våra proffskunder.

– Dessutom har det varit viktigt att vi är ett bra gäng inom Miljönären. På senare tid har jag haft flera medarbetarsamtal som genomgående gett jättebra betyg. Och det blir bättre för varje år. Vi hjälper varandra mycket mer nu jämfört med tidigare.
Andreas: – Frågan är om vi överlag haft ett bättre lag någon gång.

Klas: Ja, det finns en glädje och bra stämning på kontoren där man hjälper varandra.

 

Vilken är er största utmaning för framtiden?

Klas: – Rekryteringen. Det finns flera utredningar som visar att inom det geografiska området, som vi verkar i, finns ett stort glapp mellan de som lämnar yrket och de som tillkommer.

* Vad gör ni för att lösa detta?

Andreas: – Det vet vi inte riktigt. V får försöka hitta flera vägar. Det handlar om att hitta goda exempel och ha bra kontakt med skolor och utbildningar. Största bristen är golvläggare eftersom det är minst underlag att hämta ifrån.

Jan: – Hela upplägget är lite tokigt i skolans värld. Där är det för mycket teori. Man måste plugga in kärnämnen och är ute på alldeles för lite praktik. Det borde vara tvärtom.

– Vi konstaterar att fler vill bli snickare och elektriker än målare och golvläggare. Jag hoppas att de som väljer att bli målare känner att man vill skapa och vara kreativ.

Andreas: – Jag tror att bland branschorganisationerna, de som styr uttagningarna i branschlinjen, är bygg med snickare en stor maktfaktor. Det blir stort fokus att utbilda snickare och byggare samtidigt som specialgrenarna hamnar vid sidan av när man marknadsför vilka linjer som finns att tillgå. Här har hela byggbranschen ett ansvar att styra till alla grenar.

 

Hur nära är vi innan rekryteringen blir ett akut problem?

Klas: – Det ligger närmare än vi tror tills detta blir ett riktigt akut problem. Det står runt hörnet. I dag finns ingen fungerande modell att möta upp det behov som branschen behöver.

 

Är nyanlända svenskar en resurslösning på problemet?

Klas: – En bra validering är ett problem med bristande kunskap kring vad detta är för något. Dessutom är SFI (Svenska för invandrare) och matematiken ett annat problem. Alla arbetsgivare jag pratat med ser nyanlända komma nöjda ut efter utbildningen, men sedan kan de ändå inte göra sig förstådda. De är tyvärr långt från arbetsmarknaden inom våra yrken.

 

En annan utmaning är pandemin. Har ni med detta i tankarna inför 2022?

Andreas: – Ja, absolut. Det har att göra med vilka restriktioner som kommer. Dessutom har vi ett ansvar för våra medarbetare att vi inte utsätter dem och sedan deras familjer för risken att bli sjuka. Det vi kan göra är att följa restriktioner. Förhoppningsvis blir det inte samma visa som tidigare. Det som oroar lite extra är att vi skulle få många sjuka på grund av pandemin samtidigt som vi har många uppdrag att utföra.

Jan: – Vi får vara beredda på att återinföra de regler och rutiner vi införde då pandemin var som värst. Inom grupperna pratar vi om detta nästan varje morgon.

 

Vad hoppas ni mest i jobbet inför 2022?

Andreas: – En god orderingång och att alla får vara friska och kan göra bra jobb och tycker det är roligt att jobba.

Jan: – Jag hoppas på fortsatt bra orderingång, bra kundrelationer och att våra medarbetare får möjlighet att växa i sin vardag.

Klas: – Förhoppningsvis är pandemin över och vi har alla hälsan i behåll.