Det glöder i Sälen, som under hösten haft den hetaste byggpulsen i Dalarna. Miljönären är på plats – mitt i högtrycket.

– Under sommaren och hösten är hälften av medarbetarna på Miljönärens kontor i Mora förlagda till Sälen, berättar Daniel Tømmervold, projektledare måleri.
Trycket är stort i Sälen och det syns inga tecken på avmattning, speciellt nu när flygplatsen byggs.
– I höst har vi haft ett 20-tal medarbetare, inom alla ytskikt, som är placerade i Sälen. Det är full snurr på alla anläggningarna, vilket naturligtvis är roligt, speciellt när vi på Miljönären får vara med, säger Henrik Sandberg, projektledare måleri och golv på Miljönären.
Han har en klar uppfattning om orsaken till byggboomen i Sälen:
– Flera investerare har väntat in planerna på flygplatsen i Sälen. När det nu är klart sätter de i gång planerade byggprojekt.
Samtidigt är Jörgen Marcus imponerad över Miljönärens medarbetare i Sälen.
– Jag vill verkligen ge en stor eloge till alla våra medarbetare som jobbar här. Det är tufft att vara här under veckorna och ha familjen hemma. Dessutom jobbar de tio till elva timmar om dagen. Ofta under hårda och stressade förhållanden. Därför vill jag verkligen lyfta fram vår lojala och duktiga personal.
Jörgen Marcus fortsätter:
– Det är deras arbetsinsatser, kombinerat med de resurser och den organisation som finns inom företaget, som gör projekten i Sälen till en framgång för Miljönären.
Hur ser framtiden ut för Miljönären i Sälen?
Henrik Sandberg svarar snabbt och övertygande:
– Jag ser mycket positivt på de kommande åren. Fler byggprojekt är på gång samtidigt som vi har ett bra samarbete med Skistars fastighetsservice. Det löpande underhållet av fastigheterna är ju minst lika viktigt för fastighetsägarna i framtiden.

Tre personer som leder Miljönärens arbete i Sälen. Jörgen Marcus, Henrik Sandberg och Daniel Tømmervold.